Thursday, 17 December 2009

tàmh as t-samhradh -
cuileagan mu chairbh
taobh ri lochan balbh

No comments:

Post a Comment