Tuesday, 29 December 2009

na faoileagan mun a' chaladh
a' feitheamh
ris an eathar nach till a-chaoidh

No comments:

Post a Comment