Wednesday, 23 December 2009

John Deere air an tràigh
às dèidh a là-saothrach
a’ treabhadh na gainmhich

No comments:

Post a Comment