Wednesday, 9 December 2009

mòinteach fo bhlàth
fhathast aig deireadh an t-samhraidh -
mil-an-fhraoich

No comments:

Post a Comment