Friday, 11 December 2009

mun t-sneachda mun t-sliabh
eòin-bheinne ri teannadh
ri tàrmachadh an earraich

No comments:

Post a Comment