Thursday, 24 December 2009

Hisajo

's mi a' coiseachd leam
chan eil ann de dh' fhuaim
ach duilleagan air tuiteam

No comments:

Post a Comment