Monday, 14 December 2009

Chigo

mura b' e 'n guthan
dh' fhalbhadh na corra-grithichean à lèirsinn -
an sneachda sa mhadainn

No comments:

Post a Comment