Monday, 7 December 2009

fuaim a' chuain
aig an ìre 's àirde th' ann
ri bàrr an làin

No comments:

Post a Comment