Thursday, 3 December 2009

an taigh-òsta ‘n tìr eile,
coire mun leabaidh, m’ aire
mu na monaidhean aig baile

No comments:

Post a Comment