Tuesday, 8 December 2009

Boitsu

an lùib nan dìthean!
cluinnidh mi daoine ri lachanaich
ann am beanntan an earraich

No comments:

Post a Comment