Friday, 4 December 2009

Gun Urra

nas miosa na deuran –
gàireachdainn
an leanaibh air a thrèigsinn

No comments:

Post a Comment