Monday, 4 January 2010

Hosha

ròcas air an spiris
anns a' gheamhradh am preas -
cho fada 's a thàinig mi air mo thuras!

No comments:

Post a Comment