Thursday, 28 January 2010

Koyo

toiseach a' gheamhraidh;
m' fheusag dìreach air lomadh;
abair coltas fireannaich!

No comments:

Post a Comment