Saturday, 30 January 2010

Kyorai

mo chreach! solas
cuileag-an-t-sionnachain a' dol às
na mo bhois

No comments:

Post a Comment