Friday, 22 January 2010

Kisei

bho rugadh mi, bha e nam dhàn
am bàs fhaighinn
agus mar sin...

No comments:

Post a Comment