Friday, 29 January 2010

eileanach am beul na fairge -
ri ruith a-mach thar an dà bhile,
curach-àile cainnte

No comments:

Post a Comment