Sunday, 31 January 2010

Kyoruku

na raointean air fad air an seargadh;
chan eil dad a' gobadh a-mach
ach sgrugaill nan corra-sgreuch

No comments:

Post a Comment