Wednesday, 6 January 2010

Hoshino

speur àlainn
nan gèadh 's iad a' teireachdainn
dìreach tiotan

No comments:

Post a Comment