Tuesday, 5 January 2010

ghlan i air falbh -
lòn air fhàgail air a' bhealach
agus a' ghrian a' deàrrsadh

No comments:

Post a Comment