Tuesday, 26 January 2010

Kobayashi

tha i air an leanabh a chur dhan leabaidh
's a-nis tha i nigheadh an aodaich -
gealach an t-samhraidh

No comments:

Post a Comment