Sunday, 10 January 2010

uair gharbh –
na critheannan dìreach,
na lòchrain mun t-sràid a’ luasgadh

No comments:

Post a Comment