Thursday, 7 January 2010

a’ dèanamh bàrdachd -
an dubh a' dol an lughad,
a' mhuir a' dol am meud

No comments:

Post a Comment