Friday, 15 January 2010

madainn –
sneachd’ air cluigein-bhiathaidh nan eun
an crochadh ris a’ challtainn

No comments:

Post a Comment