Wednesday, 13 January 2010

fionnan-feòir am falach
a’ suathadh anns an fheur fhliuch –
abair sleamhnaidh!

No comments:

Post a Comment