Saturday, 16 January 2010

Kigin

dh' amhairc mi air
a' ghealaich gun sgur,
chan ann uair, chan ann dà uair

No comments:

Post a Comment