Friday, 8 January 2010

Ishu

dìreach bachall nan eilthireach
a' dol thar an aonaich
as t-samhradh

No comments:

Post a Comment