Tuesday, 12 January 2010

Kamakura

's e ceò a tha sa ghaol
mar dhuslach nan reul
ach ceò ‘n dèidh a h-uile càil

No comments:

Post a Comment