Tuesday, 19 January 2010

anns a’ mhadainn
ball-dubh mun a’ mheanglan
san do neadaich a’ chuileag-mheasan

No comments:

Post a Comment