Wednesday, 20 January 2010

Kikaku

sin dìol-dèirc a’ falbh
‘s nèamh agus talamh
uime mar aodach an t-samhraidh

No comments:

Post a Comment