Tuesday, 22 March 2011

Lingua Gadelica: Air Turas nam Bàrd

Roimh an mbeart
A liúann muinntir na h-Èireann
Mar bhrosnachadh-catha: Abair amhrán!

Agus an casadh thart
Liúann muintir na hAlban
Mar gháir mholta: Abair amhran!

No comments:

Post a Comment