Wednesday, 23 March 2011

Lingua Gadelica: Brath

Díreach le tabhairt le fios
Gu bheil mi air an t-slighe
‘S a’ teachd air ais
Ó mo thuras,
Mo bhreacan as baile
Leam fhìn ann am baile
M’àraich is mo dhúchais
Thall san eilean eile.


Ps - facal eile air "Scottish-Gaelic-specific" logorrhea: Dwelly belly

No comments:

Post a Comment