Wednesday, 9 March 2011

Buson

abair gealach -
tha 'm meirleach
a' stad gus òran a ràdh

No comments:

Post a Comment