Saturday, 26 March 2011

Lingua Gadelica: Corpus Callascum

A’ falbh ‘s a’ tighinn
Idir an dá cheann,
Chan e rud mór a th' ann idir –

An t-aiseag a bheir mi fhìn
Turas in aghaidh na bliana
Tarsainn air Sruth na Maoile

Nó taobh liom féin
Ri beul an latha
Nam sheasamh ar theanga talún

San Áit Thiar
No ‘n Inse Ghall no 'n Earra-Ghàidheal
Ri droichead thar na Farraige Móire,

Mi gam threòrachadh
Abhaile leis a’ ghealaich
Agus le Cruithne

‘S gun ann ach clachan
Air a’ cheann thall
Nó fiú droichead na sróine.

No comments:

Post a Comment