Tuesday, 8 March 2011

Basho

uisge ceathaich,
là geal a th’ ann an-diugh
ged a tha Blàbheinn às an t-sealladh

No comments:

Post a Comment