Friday, 25 March 2011

Lingua Gadelica: Ceann-gnothaich

Níor thug duine ‘n aire
Dó san am ach tha fios
Gun robh uisce faoi thalamh
De chineál ar choreigin
A’ dol ar siúl aige
Nuair a ghlan e mar sin leis
Air ceann-gnothaich
Air choreigin siar don bhaile
‘S fios aige glan fhèin
Gurb é sin am feasgar céanna
Sam biodh iad a’ dùnadh uile
Dìreach an dèidh meadhan-latha.

No comments:

Post a Comment