Monday, 21 March 2011

Lingua Gadelica: Aisling

Seall sin anois!
Bíodh is nach biodh ann ach an dallanach,
D’éirigh liom i ndeireadh na dála
Aisling a chealgadh na mo leaba
‘S abair gun robh e na thoileachadh
A bhith a’ bualadh craicinn fad na h-oidhche.

‘S air mo dhùsgadh leis an scarthanach
Agus fuadach croí a’ cur orm
Agus mo bhéal cho tioram -
Gun tighinn air an aithreachas -
Súil dar thug mé ‘n dàrna taobh
Cha robh tásc ná sgeul oirre.

No comments:

Post a Comment