Tuesday, 1 March 2011

Basho

air a’ bhàthaich,
uisge cruaidh geamhraidh,
gairm aig coileach

No comments:

Post a Comment