Sunday, 27 March 2011

Lingua Gadelica: Cuid na hOíche

Cuid na hoíche, thart
Ar an mbord cruinn:

Abair gu bheil an tost
A tha ‘n seo a’ freagairt orm –

Nach fuath liom fuaim
Guth mo chuideachd fhèin.

No comments:

Post a Comment