Thursday, 10 March 2011

Issa

uidh air n-uidh,
suas a’ bheinn as t-samhradh –
gun fhiost’ an tabh

No comments:

Post a Comment