Thursday, 17 March 2011

madainn Latha Phàdraig cho ciùin,
ionndrainn agam air na làithean a bh' ann
's air na cuileagan-meanbh' fhèin

No comments:

Post a Comment