Tuesday, 29 March 2011

Lingua Gadelica: Glaodh

Glao san t-seòmar thall,
An ceann mar a bhfuil
An sgal-creige,

Cha thog mi e.
Gráin agam ar mo ghuth féin
‘S mi ri bruidhinn tro m’ fhiaclan-fuadain.

No comments:

Post a Comment