Tuesday, 15 March 2011

Issa

air uaigneas anns a’ gheamhradh,
ag èisteachd anns an fhionnairidh
ris an uisge mun aonach

No comments:

Post a Comment