Friday, 4 March 2011

Basho

aonaranachd a’ gheamhraidh –
an saoghal 's gun aige ach aon dath,
an fhuaim aig a’ ghaoith

No comments:

Post a Comment