Thursday, 3 March 2011

Issa

air mhaireann air èiginn,
an dithis againn,
mi fhìn ‘s an cadalan

No comments:

Post a Comment