Tuesday, 15 March 2011

Buson

thar nan soithichean
fuaim ceum nan rodan -
am fuachd a th' ann!

No comments:

Post a Comment