Tuesday, 31 May 2011

Buson

fras as t-earrach,
dìreach gu leòr gus maorach
a' chladaich a fhliuchadh

No comments:

Post a Comment