Saturday, 14 May 2011

Na Naidheachdan
(Ian Hamilton)


Tha ‘m blàr ann am Bosnia fhathast a’ dol.
Bhon a’ chùil
Bidh ‘n conaltradh againn a’ tionndadh
Ach am faod sinn a ghabhail a-steach.

Bidh ar cinn ‘s iad nan deatach
A’ falbh le gaoith air ais gar n-ionnsaigh
Bho na teintean glasa
Thall ann an Sebrenika.

No comments:

Post a Comment