Saturday, 28 May 2011

Fiùrain
(Eamonn Grennan)

Cruinneachadh fhiùran an taca ri beul na h-eaglaise
‘S iad a’ dearbhadh sgeòil a chèile
‘S mar a bha rin cuimhne:

Sin agad e! Dìreach!
A’ stad a mheòrachadh air an fhear mu dheireadh
Is an uair sin a’ dearbhadh is a’ dearbhadh is a’ dearbhadh.

No comments:

Post a Comment