Sunday, 29 May 2011

Issa

dom anam fhèin cho math,
bidh cuideachadh a’ nochdadh –
earrach fo bhlàth


seasamh a leigeil do mhùin
ann an clachan-meallain -
euchd fhèin!

No comments:

Post a Comment