Monday, 9 May 2011

Mìorbhaileach!
(Alastair Reid)


Cha chreideadh tu e!
B’ shin sinn – blàths is ciùineas,
Aimsir mìorbhaileach sèimh
Seach an àbhaist,
Grian an àigh aig amannan fiù ‘s
Trì seachdainean an ceann a chèile
Sa Ghearran
Agus dè chanas am bodach mu dheidhinn?
Och, bidh ceannach
Againn air seo fhathast!

No comments:

Post a Comment